Nylanserad bildbank från Jernkontoret

Den 1 december lanserade Jernkontoret en ny, uppdaterad bildbank på webben. Här kan man fritt ladda ner bilder av allt ifrån historiska järnbruk till dagens moderna stålindustri.

– Vi möter en stor efterfrågan även på historiska bilder, säger Yngve Axelsson som är bibliotekarie och arkivansvarig på Jernkontoret. Forskare med industri- och bergshistorisk inriktning är särskilt intresserade av våra bildsamlingar, men även hembygds- och släktforskare nyttjar våra bilder. Det förekommer också att vi lånar ut bilder till utställningar, tv-produktioner och film.

Jernkontorets bildbank innehåller bland annat teckningar, målningar och fotografier som har med bergsbruk, järnhantering och stålproduktion att göra, från 1600-talet fram till idag. Den omfattar i december 2015 fler än  än 4300 bilder.

Länkar till denna och fler bildkällor på webben finns på Bildsamlingar länkar.

Vallondsmide Österby
Vallonsmide i Österby 1928. Foto: Erik Walldow, Jernkontorets bildbank.