Nu är det klart: Lapphyttan i Norberg Årets industriminne 2013

Nu är det klart att Årets industriminne 2013 är Lapphyttan i Norberg. Utmärkelsen delas ut av Svenska industriminnesföreningen – SIM. Överlämnandet äger rum den 12 september kl. 19.00 vid Mimerlaven i Norberg i närvaro av bland andra landshövding Ingemar Skogö.

Svenska Industriminnesföreningens motivering:

”Lapphyttan i Norbergs kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2013 för epokgörande forskningsinsatser, återtagande av praktisk kunskap och nyskapande arbete för att levandegöra medeltida storskalig järnhantering.

Utgrävningarna av järnframställningsplatsen Lapphyttan visade att avancerad järntillverkning förekom i Sverige på 1100-talet, långt tidigare än vad som dittills varit känt. Lapphyttan är idag skyltad och tillgänglig för besökare.

Nya Lapphyttan i Norberg är en rekonstruktion som används för att utforska och levandegöra de medeltida arbetsprocesserna. Efter niohundra år tappas nu åter flytande järn och slagg på medeltida vis.

Som en del av Norbergs rika industrihistoriska arv tydliggör Lapphyttan i dess två delar en lång kontinuitet i bergsbrukets historia. Kommunens vision är att i ett nytt museum visa originalfynd från Lapphyttan och att berätta hela Bergslagens medeltida historia. Den medeltida järntillverkningen i Norbergs bergslag bidrog starkt till att Mälardalen växte till ett dynamiskt ekonomiskt och politiskt centrum i det blivande Sverige”