Nominerade till Årets industriarvspublikation 2020

10 publikationer är nominerade till Årets industriarvspublikation 2020 där var och en av styrelsens medlemmar nominerat var sin publikation. Läs mer här.