Dokumentation från Landskapskonferensen i Nora 11-12 oktober 2019

11-12 oktober 2019 ordnade Sveriges Hembygdsförbund i samverkan med Svenska industriminnesföreningen, Arbetets museum, Örebro läns Hembygdsförbund och Noraskogs hembygdsförening årets landskapskonferens i Nora.

Här finns dokumentation från konferensen!