Biörnstad, Bosdotter och Franckié belönade av regeringen

Vid sitt sammanträde den 1 september beslutade regeringen att belöna tre personer inom kulturområdet genom att tilldela dem medaljen Illis quorum meruere labores ("åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det"). De belönade är Margareta Biörnstad, Kjersti Bosdotter och Barbro Franckié. Alla tre har gjort insatser som är av stor betydelse för det industriella kulturarvet.

Medaljen Illis quorum meruere labores används för att belöna personliga insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen instiftades av kung Gustav III år 1785 och kommer att överlämnas av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Margareta Biörnstad är arkeolog och var riksantikvarie 1987-1993 och hade stor betdelse för kulturarvets breddning och demokratisering. Det var också under hennes tid som riksantikvarie som industriarvet tillerkändes en viktigt roll på kulturarvsarenan.  Biörnstad tilldelas medaljen i guld av tolfte storleken för sina betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbetet i Sverige och för kulturarvets bevarande runt om i världen.

Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelas medaljen i guld av tolfte storleken för sina långvariga och omfattande insatser för att främja arbetarkultur och för att uppmärksamma arbetarrörelsens historia. Bosdotter har bland annat haft mycket stor betydelse i arbetet för att främja den bildkonst och litteratur som skildrar industriarbetets villkor.

Museichefen vid Statarmuseet Barbro Franckié tilldelas medaljen i guld av åttonde storleken för sina mångåriga och betydelsefulla engagemang för arbetarnas historia och för hennes insatser för att lyfta fram och stärka arbetslivsmuseerna. Franckié var ordförande för ArbetSam 1998-2008.