Forsviks bruk sommaren 2014

Under juni, juli och augusti lever Forsviks bruk upp lite extra med musikaftnar, veteranfordonsträffar, Forsviksdagarna och utställningar.

Under Forsviksdagarna 28 – 29 juni klockan 10 – 16 är det bl.a. historisk parad och marknad. Arbete pågår i smedja, gjuteri och kvarn, bl. a. med visning av tändkulemotorer och försäljning av mjöl. Man kan också gå ombord på Hjulångaren Eric Nordevall II, som byggdes på varvet vid Forsviks bruk, och att följa med på en tur med bruksjärnvägen.

I årets sommarutställningForsvik genom kameralinsen – ges en inblick i Forsviks historia och livet i brukssamhället. Här visas bl. a. bilder av tioårige pojken Sven Bremsjö som fick en kamera och tog bilder som berättar om arbetet och arbetarna på Forsviks Bruk.

I sommar visas också för första gången trämodeller och kärnlådor ur Forsviks Bruks modellförråd som användes vid tillverkningen av gjutformarna till av några av de produkter som göts vid Forsviks Bruk. Gjuteriet på Forsviks Bruk var i drift 1859-1977. Förrådet är i stort sett oförändrat sedan 1886. Här förvaras än idag tiotusentals modeller till rör och rördelar, slussventiler, kors, lyktstolpar, fönster, kugghjul… men också unika föremål som klockan och dopfunten till Forsviks kyrka.

I träsliperiet visas permanenta utställningar om brukets 600-åriga historia och om människorna och tillverkningen vid bruket.

Varje måndag kväll mellan 30 juni och 18 augusti blir det musikaftnar med levande musik i gjuteriet. Föreningen Musik i Forsvik som står värd. I år blir det bland annat årgångsprogg med Pale Olofsson och Kolla kolla, irländskt med West of Eden och blues med Corey Harris Rasta Blues Experience. Musik i Forsvik 30 juni, 7, 14, 21 och 28 juli, 4, 11 och 18 augusti.

Vid veteranfordonsträffarna 10 juli och 9 augusti kan man se veteranbilar, och själv delta, fynda på veteranfordonsmarknaden m.m.

Bruket är öppet dagligen klockan 10 – 17 under juni, juli och augusti.