Många nomineringar till ÅRETS INDUSTRIMINNE 2018

Sedan 1995 har Svenska industriminnnesföreningen (SIM) delat ut priset Årets industriminne – Sveriges industriarvspris. När nomineringstiden gick ut den 19 februari kunde ett glädjande stort antal mycket väl kvalificerade nomineringar räknas in.  

Beslut om vilket industriminne som ska belönas tas av föreningens styrelse på grundval av nomineringarna. Årets pristagare offentliggörs i mitten av maj.

Första gången priset delades ut var 1995 och syftet är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelse är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla detta kulturarv.