Linbanemuseet i Malmberga invigs 26 maj 2018

Lördag 26 maj 2018 öppnas Linbanemuseet i Malmberga.

Kalklinbanans vänner har i många år arbetat för ett bevarande av kalklinbanan Forsby-Köping. 2003 utsåg SIM banan till Årets industriminne. Stora delar av linbanan har tyvärr rivits. Kvar finns drivstationen i Malmberga som nu blir museum. Läs inbjudan här!