Lars M. Larsson 100 år

Den 26 december firar Lars M. Larsson, Ängelsberg, sin 100-årsdag. Sedan 1960-talet har Lars och hans hustru Karin (1919-2017) oförtrutet arbetat för att bevara, värna och berätta om oljeraffinaderiet på Barrön i sjön Åmänningen i norra Västmanland, alldeles invid världsarvsmiljön Ängesbergs bruk. Oljeön, som anläggningen oftast kallas, utsågs till Årets industriminne 1999. Svenska industriminnesföreningen gratulerar jubilaren med ett hedersmedlemskap i Svenska industriminnesföreningen. Från USA instämmer TICCIHs ordförande i hyllningarna och Lars M. Larsson blir hedersmedlem även i TICCIH.

*

Lars är född 26 december 1917 i Hästbäcks bergsmansherrgård i Karbennings socken i nuvarande Norbergs kommun i Västmanland. Pappan Werner Larsson var lantbruksinspektor på Högfors och Landforsen bruk. Mamman, Tora Larsson, var dotter till en tågmästare i Katrineholm. Efter några år i Skåne och Småland flyttade familjen 1923 till Oljeön. Lars’ pappa Werner Larsson blev den siste VDn för fabriken som lades ner 1927. Lars är idag en av de få som minns fabriken från den tid då den var igång.

Lars tog studenten vid Tekniska gymnasiet i Örebro 1938. Han arbetade 1939-1946 på Fagersta bruk som verkstadsingenjör och hade sedan en lång yrkeskarriär vid en rad företag (Söderhamns Verkstäder, Svenska Maskinverken, Siporex och Sandvik) och var verksam både i Sverige och utomlands (Belgiska Kongo, Tyskland, Belgien, Frankrike, Kuba, Österrike, Finland).

Sedan pensioneringen 1982 har uppgiften som promotor av Oljeön tagit större delen av Lars’ tid. Han har också arbetat som diplomerad guide från Ekomuseum Bergslagen, inte minst vid världsarvmiljön Engelsbergs bruk.

Karin och Lars har tillsammans med barnen Kersti och Hans varit aktiva i Nätverket för europeiska oljemuseer. År 1992 besökte Lars och Karin Drake Well Museum i Titusville, USA och studerade oljefälten runt Oil Creek i Pennsylvania. Besöket resulterade i filmen Petrolea av dokumentärfilmaren Jan Bergman vid SVT. Lars har också besökt oljemuseet i Bóbrka i Galizien. Han har studerat oljans historia vid Deutsches Erdölmuseum i Wietze (Niedersachsen) och vid Norsk oljemuseum i Stavanger – det senare med stöd från American Society for Industrial Archeology samt även besökt oljeutvinning på Gotland och i Österrike.

Oljeön ingår i Nätverket för europeiska oljemuseer i vars regi familjen med stöd av både Fagersta kommun och EU besökt Wietze, Sanok och Bóbrka i Polen samt Boryslav och Drohobysz i Ukraina.

Då journalisten och författaren Brita Åsbrink arrangerade en resa till Baku för efterlevande släktingar till svenska och finländska anställda vid Bröderna Nobels oljeimperium i Baku, inbjöds Lars samt Karin att tillsammans med dottern Kersti delta i detta. Karin och Lars deltagande sponsrades av Preem.

Bild: Hämtad från http://www.oljeon.se, http://www.oljeon.se/category/allmant/page/2/

Läs mer om Oljeön i boken Kollberg, Kersti (2011). Oljeön: ett industriminne i Engelsberg. Stockholm: Balkong.