Kulturmiljöer vid vattendrag – Riksantikvarieämbetet utreder

Kulturmiljöer vid vattendrag riskerar att skadas när vattenvägar och biotoper ska återställas. Under hösten 2015 kommer Riksantikvarieämbetet därför att genomföra en utvärdering av förutsättningarna för hur kulturmiljöer kan beaktas när åtgärder vid vattendrag genomförs. Den ska vara klar i december 2015. Ämnet är också föremål för en konferens med SIM som medarrangör.