Kalklinbanans saga all (?)

Enligt nyheter i lokalpressen skrivs nu de sista kapitlen i historien om Kalklinbanan Forsby-Köping, trots ett intensivt, uppoffrande och helhjärtat arbete från Kalklinbanans Vänner. Någon bandel i drift kommer enligt denna information inte att bevaras, däremot museiverksamhet vid någon eller några av linbanestationerna. Avgörande var att några få markägare sagt nej till att skriva på ett servitutavtal för linbanestolpar för ytterligare fem år. Vi citerar här, i sin helhet, en artikel i Bergslagsbladet Arboga tidning:

De sista strimmorna av hopp för ett bevarande av åtminstone en mil av kalklinbanan har i dagarna bytts i förtvivlan för de entusiaster som arbetat fram ett avtal med ägaren Nordkalk om fem års provdrift som museum på sträckan Granhammar-Malmberga.

På Nordkalk beklagar man den nya vändningen och förklarar att man nu kommer att räkna in rivning av hela anläggningen så snart det är möjligt i planeringen.

- Det som har hänt är att två eller tre markägare längs den sträcka föreningen skulle driva har vägrat skriva på servitutavtal, förklarar Nordkalks Göran Sandström.

- Utan sådana avtal med alla berörda markägare kan inte anläggningen stå kvar, så enkelt är det.

På föreningen Kalklinbanans Vänner är förstämningen stor efter beskedet. Många har arbetat hårt för att få till stånd det avtal med Nordkalk som skulle ge föreningen fem års drift av en mil bana med fulla garantier att Nordkalk skulle kunna gå in och riva vid de fem årens slut om man inte nått ekonomi i museiprojektet.

- Jag tycker att det är tråkigt. vi har jobbat så mycket med de här frågorna och nu kan jag bara konstatera att ytterligare en kulturskatt går förlorad, säger en besviken Klaus-Jürgen Schmidt, ordförande i Kalklinbanans Vänner.

- Markägarna hade mycket väl kunnat skriva på, vad har de att förlora när Nordkalk har garanterat att de inom en femårsperiod kan fullfölja rivningen.

I stället för att planera för fortsatt drift av en mil linbana söder om Granhammar i Kungsörs kommun, får föreningen nu nöja sig med att ta över stationsanläggningar för att där anlägga museiverksamhet.

- Det hade kunnat bli ett levande museum om vi fått försöka. Nu blir det inte så, men vi får göra vad vi kan för att visa banans historia ändå, konstaterar Klaus-Jürgen Schmidt.


(http://bblat.se/nyheter/nyheter/1.2445769-markagare-stoppar-linbanan)