Kalklinbanan Forsby - Köping

Kalklinbanan Forsby-Köping är akut rivningshotad och i
slutet av juni 2013 inledde Nordkalk nedmonteringen av korgarna. Möjligheterna att bevara en fjärdedel av banan, den milslånga sträckan mellan Granhammar-Malmberga, utreds dock av Nordkalk. Se artikel i Vestmanlands Läns Tidning 28 juni 2013.
Banan uppfördes 1941 och är 42 kilometer lång. Internationellt har ett antal långa industrilinbanor byggts under 1900-talet, men bland dessa är Forsby–Köping sannolikt den längsta bevarade. Linbanan, som togs ur reguljär drift 1997, är bevarad i sin helhet och kan fortfarande köras. Den går genom två län och fem kommuner och byggdes för att transportera kalk till Köpings cementfabrik. Svenska industriminnesföreningen utnämnde banan 2003 till "Årets industriminne" och skrev i ett uttalande inför rivningshoten 2012 att Kalklinbanan är ett unikt kulturarv av världsklass och måste bevaras. Uttalandet följdes senare upp genom ett brev från Ticcih, den globala industriarvsorganisationen. Under våren 2013 avslogs en begäran om byggnadsminnesförklaring, i samstämmiga beslut från såväl Västmanlands som Södermanlands länsstyrelser. En förening har bildats för att kämpa för ett bevarande och dem kan man följa via linbaneföreningens hemsida.