Visning av industriområdet Stridsberg & Biörck i Trollhättan

Företaget Stridsberg & Biörck började uppföra byggnader på det nya området knorren i Trollhättan 1901. Marken ingick i en kompensation som företaget fick i samband med att staten fick tillgång till fallen i Göta älv för elkraftproduktion. Idag har verksamheten upphört på området och i stort sett alla maskiner är borta, men större delen av byggnaderna finns kvar oförändrade. Följ med på en historisk vandring på området. Mer information om evenemanget hittar du i Byggnadsvårdsföreningens kalendarium.