Vattnet i det brukade landskapet

Landskapsforum 2018 – Vattnet i det brukade landskapet
15-16 oktober 2018
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Landskapsforum 2018 vill diskutera möjligheter och utmaningar med nyttjande och förvaltning av vårt livsviktiga vatten. Frågorna är många, 
t ex: Vilka målkonflikter finns kring vattnet? Hur ser avvägningarna och kompromisserna ut? Var och hur är det bäst att göra nödvändiga åtgärder? Vem tjänar på åtgärderna och vem ska stå för kostnaderna?

Konferensen genomförs i samverkan mellan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Jordbruksverket, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen

Läs mer på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins web.