Studiebesök på f.d. Göteborgs industrihistoriska museum

Göteborgs Industrihistoriska museum öppnade 1982. När Göteborgs museer i början av 1990-talet behövde krympa sin verksamhet sammanfördes fem olika museer till Ostindiska huset och bildade Göteborgs Stadsmuseum. Hit hörde även Industrimuseet. Det mesta av samlingarna packades ner och förvaras nu på Göteborgs Stadsmuseums magasin på Polstjärnegatan på Lindholmen i Göteborg. Industrihistoria i Väst arrangerar studiebesök till Polstjärnegatan för att beskåda de samlingar som nu, nedpackade, väntar på bättre dagar, och hör personal berätta om det industrimuseum som en gång fanns, och om de planer som nu diskuteras inom kommunen för framtiden. Den 24 Oktober kl 13.35 samlas de på parkeringen utanför Landsarkivets ingång på Polstjärnegatan 6B för att gemensamt ta oss till museets stora A-hall på Polstjärnegatan 8c. Anmälan till: industriantikvarie (snabela) gmail.com