Stripa gruva: Gruvfolkets liv och arbete i teknisk brytningstid

Onsdagen den 6 maj bjuder Tekniska museets vänner in till ett fördrag kring Stripa gruva – Årets industriminne 2010 – med Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen, Örebro Läns museum. Föredraget inleds kl. 18.00 och titeln är Gruvfolkets liv och arbete i teknisk brytningstid.


Hur var det att leva, bo och arbeta i ett mellansvenskt gruvsamhälle? Hur påverkades livet av tekniska och sociala förändringar? Vad hände med människorna när gruvan stängdes? 


Ing-Marie har ägnat ett decennium åt frågor kring Stripa gruva, som  utsågs till Årets industriminne 2010, och hon var en viktig kraft bakom miljöns bevarande. Tillsammans med kollegor har hon intervjuat och dokumenterat berättelser från människor som inte längre finns bland oss. Med bilder och engagemang förmedlar hon känslan av hårda villkor men också av kontinuerliga förbättringar. Stripa blev i flera fall föregångare med mekaniska innovationer men har också blivit känt för en storstrejk som varade i två år.

Kvällen kan ses som en uppföljare till det besök som Tekniska museets vänner gjort i Stripa Gruvmiljö. Föredraget inleds med en kort beskrivning av Stripa för dem som inte har varit där ännu. I sommar finns åter regelbundna visningar av detta unika industriminne.

Tid och plats: Onsdag 6 maj kl 18 på Tekniska museet, Althinsalen.
Öppet föredrag, alla är välkomna. Fri entré på museet från kl 17 (specialutställningen Digital Revolution dock 50 kr).

E. Stripa frÜn grÜmullshîgen
Översiktsbild av gruvanläggningen 2008. Foto: Stripa gruva/Lindesbergs museum.