Facket och klimatfrågan i Australien. Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek. Stockholm

Seminarium: Verity Burgmann From ‘jobs versus environment’ to ‘green-collar jobs’: Australian trade unions and the climate change debate. Seminarium på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 16 april  2013, Elektronvägen 2, Flemingsberg kl. 14-16.