Så gick det! – slutkonferens
vattenförvaltning i södra Sverige

Vattenförvaltning är en av de mest brännande frågorna för det vattenanknutna industriarvet. Den 18 november 2016 avrapporteras två av Sveriges största samverkansprojekt inom området. Elva länsstyrelser och två vattendistrikt bjuder in till slutkonferensen Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige, kring projekten ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt” och ”VaKul” i Västerhavets vattendistrikt.

Det blir en heldag på Historiska museet i Stockholm med föredrag, utställningar, mingel och diskussioner. Inbjudan och program kommer efter sommaren. Kontaktperson är antikvarie Coco Dedering vid länsstyrelsen i Kalmar.