Norra Djurgårdsstaden 25 maj 2014

Söndagen 25 maj mellan kl. 11 – 14 är det visningsdag och öppet hus i Gasverket och övriga delar Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Stockholms stad, byggherrar m.fl. ansvarar för evenemanget. Vad händer med området, en av Sveriges viktigaste industrihistoriska miljöer och samtidigt ett av de största byggprojekten i Stockholm? Nyligen fastställde kommunfullmäktige i Stockholm stad den detaljplan som bl.a. innebär att en av fem gasklockor rivs. Möjligen kan denna dag ge vissa svar kring framtiden. Så här beskriver JR Kvartersfastigheter arbetet: "Tidigare förde gasverket värme och ljus in till innerstaden, nu tar vi innerstadens energi ut till Gasverket, Norra Djurgårdsstadens nya stadskärna. Arbetet har redan börjat och Gasverket beräknas stå färdigt 2018/2019."