Öppet hus Kalklinbanan, Malmberga linbanestation

Kalklinbanan Forsby-Köping utnämndes till Årets industriminne 2003. Banan som helhet gick inte att bevara och idag är transportanordningen riven till stora delar riven. Samtidigt finns mycket kvar och Kalklinbanans vänner arbetar vidare för att bevara dessa delar som en teknik- och industrihistorisk miljö. Den 16 maj, kl. 10.00-14.00, har föreningen öppet hus i Malmberga linbanestation med en lång rad olika aktiviteter. Se även 24 maj.

Kalkbrottet, Kalkbrottsutsikten, Malmberga linbanestationen ska enligt planerna bli ett teknikhistoriskt centrum tillsammans med en del linbanestolpar, verkstad, garage, förråd, kontor osv. Allt i Malmberga är bevarat som det var när driften av linbanan upphörde 1997. Vägövergången över E20, den höga stolpen vid Arbogaån och fabriken i Köping finns också kvar. Placering av alla borttagna stolpar ska kunna hittas via GPS-sökning och vid flera av dem kommer man kunna få information som filmer genom sin smartphone. Sedan årsskiftet 2013/2014 pågår också en dokumentation av Kalklinbanan, genom bl.a. genom intervjuer med tidigare linbanerallare och anställda, boende längs banan och barn till tidigare anställda. En bok om linbanan, baserad på dokumentationen, håller på att tas fram. Kontakta Kalklinbanans vänners Klaus-Jürgen Schmidt (016-13 60 75, 070-604 18 79)  eller Anders Ellner ( 070-663 78 03) för ytterligare information.
exteriör2
Foto: Samuel Karlsson 2004.