Konferens om landskapets förändring

26 - 27 oktober 2018

Arbetets Museum, Laxholmen, Norrköping

Arbetets museum, Svenska industriminnesföreningen och ­Sveriges hembygdsförbund bjuder in till en inspirationskonferens om hur ­ideella kulturarvsorganisationer kan ha inflytande över olika förändrings­processer i landskapet.

Läs mer på Sveriges Hembygdsförbunds web.