Teknik och vetenskapshistoriska dagar, Lund 15-17 april

Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria anordnar en konferens vartannat år, senast i Umeå 2013 – de teknik- och vetenskapshistoriska dagarna. Syftet är att de ska fungera som en arena för presentation av ny och pågående forskning, samt att bereda möjlighet till utbyte av erfarenheter kring undervisning, dokumentation och utställningsverksamhet inom området. Konferensen brukar locka forskare från flera olika discipliner, i synnerhet yngre forskare/forskarstuderande som ges en möjlighet att presentera och diskutera pågående forsknings- och avhandlingsprojekt. Konferensen vill också skapa tillfälle till kontakter mellan forskare och yrkesverksamma inom musei-, skol-, och arkivväsendet, med anknytning till teknik- och vetenskapshistoria.