Byggnadsvårdsläger med industrihistorisk koppling

Byggnadsvårdsföreningen anordnar som vanligt en rad byggnadsvårdsläger under sommaren. Under de två första veckorna i juli (29 juni - 12 juli) är man i småländska Målilla och arbetar med Målilla mekaniska, en karaktäristisk verkstad från 1900-talets början. Verkstaden ingår i Målilla-Gårdveda hembygdspark och var en gång en stor arbetsplats med många anställda. Hela verkstaden är lämnad med alla sina maskiner.

Två andra byggnadsvårdsläger med industrihistoriska kopplingar är restaureringen av en byggnadsminnesförklarad torpargård som hör till Huseby bruk i Småland 27 juli-7 augusti och renoveringen av Bröttorps kvarn, en väderkvarn på Öland 17-24 augusti.