Ljudkonferens på Arbetets museum

Hur låter en skrivmaskin? En serverhall. Vad är en fabrikvissla? Hur dunkade ljudet från tågen? Ljud är en del av miljön och historien. Den 18 maj arrangerar Arbetets museum i Norrköping en konferens om ljud. Man vill vi lyfta fram ljudsatta kulturupplevelser och uppmuntra till mer ljud i utställningar och i annat kulturskapande. Speciell uppmärksamhet riktas mot Work With Sounds, dels möjligheten att använda den ljudskatt som finns i databasen, dels möjligheten att donera egna inspelningar till databasen.