Låt Strå!

Den lokala grupp som vill rädda Strå kalkbruk i Sala undan rivning ordnar ett möte torsdagen den 23 januari 2014, kl. 18.00. Plats: Kulturkvarteret Täljstenen.

Strå 1024px-Strå,_Sala_23
Strå kalkbruk. Foto: Calle Eklund/V-wolf 2009, wikimedia commons CC BY.