Landskapskonferens 2019

I år kommer Sveriges Hembygdsförbunds årliga landskapskonferens hållas i Nora med omnejd. Temat är förändringar av vattenlandskap. En dag ägnas åt exkursion och en åt seminarium. Konferensen sker i samverkan med Svenska industriminnesföreningen, Arbetets museum, Örebro läns Hembygdsförbund och Noraskogs hembygdsförening.

Plats: Nora  Tid: 11–12 oktober 2019

Läs mer på Sveriges Hembygdsförbunds webplats.