Kurs Vattenmaskiner VI

Längs våra vattendrag finns stora kulturvärden; vattnets kraft har i olika tider tagits i anspråk för att driva industriella anläggningar. Idag är det fler intressen än tidigare som ska tillgodoses när Sveriges vatten ska förvaltas. Kunskap om hur man sköter om, reparerar och bygger vattenhjul, rännor och dammar behövs för att trygga det vattenknutna industriella kulturarvet. ArbetSam ordnar en tvådagarskurs vid Olofsfors bruksmuseum 26-27 augusti 2016. Klicka här för ytterligare information