Kulturvandring i Porslinsrederiets spår, Gustavsberg

Lördagen den 4 maj 10.00-13.30 (c:a) guidar Johan Aspfors utmed Baggensstäkets stränder, där Gustavsbergs Porslinsfabrik en gång i tiden ägde mark. Aspfors är kommunantikvarie i Nacka kommun utanför Stockholm. Gustavsbergs Porslinsfabrik hade också en egen tullstuga som finns kvar än idag. Fabriken ansvarade för muddringen under ett sekel och här hade man också kolupplag. Många villor byggdes i området tack vare ångbåtstrafiken. Idag är gustavsbergsfabrikens forna markinnehav i Nacka ombildat till naturreservat (Skogsö) eller håller på att bli kulturreservat (Boo, Gammeludden). Samling på parkeringen vid Boo gårds skola senast kl 10.00. Ingen avgift. Arrangör Gustavsbergs Porslinsmuseum i samarbete med Nacka kommun. Se Kulturvandring.