Kulturmiljö som framgångsmotor

Under åren 2014-2016 har Riksantikvarieämbetet av regeringen haft uppdraget att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljön kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen (Gruvuppdraget). Med Bergslagen som utgångspunkt har man prövat metoder och arbetssätt för hur kulturmiljö kan bidra till attraktivitet – för människor att besöka, leva och bo och att driva och utveckla sin näring i. Vid en konferens på Färgfabriken i Stockholm onsdagen den 1 februari kommer man att presentera sitt arbete. Deltagaravgiften blir 1 200 kronor + moms.