I industrihistoriens tecken:
Kulturarvsdagar 11, 12 & 13 september