Kulturarv och ekonomi, Campus Gotland 22 maj

Economics of conservation är rubriken för ett högkvalitatitvt engelskspråkigt heldagsseminarium den 22 maj på Campus Gotland. Talare är bl.a. kulturekonomen David Throsby, ekonomen Peter Nijkamp. Seminariet är gratis. Arrangörer är Avdelningen för kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland, Icomos forskningskommitté för kulturvårdens ekonomi och Riksantikvariämbetet. Anmälan senast onsdagen den 21 maj till anna.karlström@konstvet.uu.se. Detaljerat program finns på Konstvetenskapliga Institutionen/Kulturvård Uppsala universitet Campus Gotland.