Att rekonstruera medeltida bergsmannakunskap
– presentation av järnförsöken vid Nya Lapphyttan i Norberg

Tekniska Museets Vänner (TMV) och Jernkontoret bjuder in till en kväll på temat Att rekonstruera medeltida bergsmannakunskap. Presentation av järnförsöken vid Nya Lapphyttan i Norberg. Tid: Onsdagen den 11 mars kl. 17.30-19:50 (fri entré). Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm.

Lapphyttan utnämndes till Årets industriminne 2013.

Program
Introduktion. Gert Ekström, Tekniska Museets vänner
Utgrävning & rekonstruktion av Europas äldsta kända masugn. Gert Magnusson
Visionen om Bergslagens medeltidsmuseum i Norberg. Ulf Öhman
Föreningen Järnet på Lapphyttan. Catharina Karlsson
Järnförsöken på Nya Lapphyttan. Bo Sundelin
Avslutande diskussion och frågestund

När Lapphyttan grävdes ut i början av 1980-talet var det ett på många sätt ett sensationellt arkeologiskt fynd. Platsen hade övergivits i mitten av 1300-talet och då lämnats att förfalla. Anläggningarna visar i detalj hela den medeltida järnframställningsprocessen och Lapphyttan är en av de äldsta masugnarna utanför Kina.

År 1981 avslutades järnhanteringen i Norberg efter 1000 år. Norbergs kommun tog då initiativet till att bygga en rekonstruktion av Lapphyttan alldeles utanför Norberg. Tanken var att man skulle producera järn efter medeltida metoder och det första försöket gjordes 1994. Först 2012 lyckades man framställa större mängder tackjärn. Arbetet med rekonstruktionen och försöken finns nu presenterade i rapporten Magnusson, Gert (red. 2014). Nya Lapphyttan - Medeltida bergsmannakunskap rekonstruerad. Stockholm: Jernkontoret (beställ rapporten från Jernkontoret). Det är detta arbete som kommer att presenteras av föredragshållarna.