Järnet och samhället före 1350
- internationell konferens i Stockholm 20-21 oktober 2016

Våren 2016 publicerade Jernkontoret boken Järnet och Sveriges medeltida modernisering. Redan under vikingatiden var järnet en viktig exportprodukt.I boken hävdar forskarna att masugnen var en svensk innovation som utvecklades så tidigt som under 1100-talet, mer än två hundra år tidigare än vad tidigare forskning visat. Som en uppföljning av boken arrangerar Jernkontoret en internationell konferens kring boken, 20-21 oktober i Stockholm. Konferensspråket kommer att vara engelska. Ladda ner inbjudan och fullständigt program här