Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid

Konferensen tar upp frågorna: Vem bryr sig om industriarvet? Vilken status har industriarvsfrågor idag? Hur har vi kommit hit och varför? Vilka är de möjliga och önskvärda framtiderna för industriarvsfältet? 11-12 oktober 2012 på Arbetets Museum, Norrköping.

Konferensen arrangeras av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Industrihistoriskt forum, KTH och Svenska industriminnesföreningen. Konferensen genomförs med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.