Mässa med industriturism i Barcelona

Som en del av en internationell mässa om turism i Barcelona, B-Travel 21-23 april 2017, anordnas det som organisatörerna själva kallar den allra första utställningen om industriturism. Rubriken är B-Industrial och omfattar även olika typer av programaktiviteter som rundabordsdiskussioner och seminarier. För ytterligare upplysningar gå till webbsidan B-Industrial.