Högaktuellt seminarium om industriarvet

Avesta IMG_6354-57 panoramabild 2010-06-15

Med stöd från Riksantikvarieämbetets forskningsanslag studerade Brytpunkt Bergslagen industriarvet som en resurs i förnyelsen av Bergslagen. I en av tre rapporter, Industrihistoriska värden: formering och omförhandling, riktades fokus mot fyra fall där värdefulla industrihistoriska miljöer utsatts för akuta hot. Bergslagens FoU-grupp bjuder nu in till en kostnadsfri endagskonferens kring mötet mellan kulturmiljövärden, naturmiljövärden och produktionsvärden. Vilka är aktuella konfliktområden och hur byggs samarbeten och möten?

Tid: Tisdagen den 28 november 2017, kl. 10:00-15:00
Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm.
Kostnad: Seminariedagen är kostnadsfri, inklusive välkomstkaffe, lunch och eftermiddagsfika. Begränsat antal deltagare.

Ytterligare upplysningar finns här. Obligatorisk anmälan till jan@geijerstam.se, senast tisdagen den 7 november.