Heldagsexkursion till textilriket i Sjuhäradsbygden

Heldagsexkursionen arrangeras av Etnologiska föreningen i VästSverige söndagen den 22 september för medlemmar huvudsakligen. Bussresa med besök på en förläggargård, Rydals museum och fabriksmiljöer i Viskadalen. Historikern Christer Ahlberger kommer att vara guide. Söndagen 22 september 2013, kl 9.00 - 15.00 Anmälan till bjorn.hanna (snabela) spray.se kontakta honom för mer information.