Gruvornas arbetsmiljö
– en kamp på liv och död

2014 års utställning på Mojsen gruvcentrum i Grängesberg har gruvornas arbetsmiljö och företagshälsovård som utgångspunkt. Gruvarbetarna drev i början av 90-talet en internationell kampanj om att ILO skulle anta en konvention om arbetarskydd i gruvor. Affischen här invid är en del i den kampanjen. Frågan om säkerhet i gruvor har aktualiserats under senare tid med anledning av stora gruvolyckor bland annat i Chile då 33 gruvarbetare blev instängda.