Teknisk färg – skydda järnet, Färgforum 2017

Årets färgforum arrangeras av Riksantikvarieämbetet och Sveriges järnvägsmuseum. I ett två dagar långt seminarium riktas ett fokus mot vårdfrågor som rör det tekniska och industriella arvet. Rubriken är Teknisk färg – skydda järnet. Färgforum äger rum 1-2 juni 2017 på Sveriges järnvägsmuseum i Gävle. Programmet är inte fastställt än, men mer information kommer att publiceras på Riksantikvarieämbetets hemsida