Kvinnor i internationell arbetarrörelse. Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek. Stockholm

Seminarium: Women in international labour organisations. En hel eftermiddag med föreläsningar på engelska med bl.a. Dorothy Sue Cobble, Suzanne Franzway & Mary Margaret Fonow och Yevette Richards. Seminarium på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 18 juni 2013, Elektronvägen 2, Flemingsberg kl. 14-16.