Digitalt årsmöte 13 maj 2020

Svenska industriminnesföreningen (SIM) kallar föreningens medlemmar till årsmöte.

Tid: Onsdagen den 13 maj 2020, kl. 16.00-17.30

Plats: Digitalt årsmöte via Zoom

Anmälan via länk senast 11 maj 2020:

https://jernkontoret.wufoo.com/forms/s1pqo9tr1g1w68d/

När du anmält dig till det digitala årsmötet får du via mail en länk och instruktioner kring hur du ansluter dig till mötet. 

Länken skickas via mail dagen innan årsmötet.

Glöm inte att förnya ditt medlemskap i Svenska industriminnesföreningen 2020!

Plus­giro­konto 77 02 42-6 Läs mer

Om du har frågor kontakta Catarina Karlsson: 

catarina.karlsson@jernkontoret.se

Kallelse och dagordning som pdf.