Smidesarbetet Leufsta bruk 1738. Arbetarörelsens arkiv & bibliotek, Stockholm

År 1738 utbröt en viktig arbetskonflikt i Leufsta bruk i Uppland. Prof. Göran Rydén, Uppsala universitet berättar under rubriken Arbetskonflikter och globalisering. Smidesarbetet Leufsta bruk 1738. Seminarium på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 16 april 2013, Flemingsberg kl. 14-16.