Inventering vattenverksamheter

Om förslagen i Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande genomförs skulle det innebära ett akut hot mot historiska vettenverksamheter (”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler”. SOU 2014:35). Detta har skapat ett behov att stärka kunskapsunderlaget om sådana miljöer. Hösten 2014 inventerar Arbetets Museum historiska vattenverksamheter. Det är framför allt arbetslivsmuseers vattenförsörjningssystem och dammar, vattenhjul och turbiner som inventeras (objektens skick och ålder, eventuella hotbilder, samt de enskilda museernas möjligheter att underhålla sina vattenverksamheter). Man vill också ta del av befintliga inventeringar och kunskapsöversikter som rör det vattenanknutna kulturarvet. Enligt Sveriges officiella statistik fanns det 5 829 vattenhjul 1905. Hur många det finns idag och i vilket skick de befinner sig? Hur skulle Vattenverksutredningens förslag kunna påverka vattenförsörjning och kulturhistoriska värden? Den som känner till inventeringar och liknande bör snarast kontakta Gustav Berry, projektansvarig vid Arbetets museum (telefon: 011-231746, e-post: gustav.berry@arbetetsmuseum.se).