Ingen räddning för konsten i Kolingsborg trots massivt stöd

Pressmeddelande 2015-11-12

Ingen räddning för konsten i Kolingsborg trots massivt stöd

Idag rivs väggarna

Inget besked om stopp för rivning från kulturborgarråd Roger Mogert (S)

Igår diskuterades möjligheten i Kulturnämnden för en snabb räddning av konsten i Kolingsborg. Tjänstemännen på Slussenprojektet stod beredda att dra i nödbromsen och avbryta rivningen, om de fick sådant besked.

Det har dock inte kommit. "Rivningen fortsätter som planerat", skriver idag projektledare Peter Svärd.

Ansvaret ligger hos Kulturborgarråd Roger Mogert (S) och Exploateringnämdens ordförande Jan Valeskog (S). De tänker inte rädda konsten, trots att det enligt nya uppgifter endast skulle ta några dagar att såga ner och lyfta ut väggarna.

Besvikelsen är idag mycket stor hos Callenberggruppen* och det stora antalet privatpersoner och föreningar som engagerat sig för en räddning av konsten. Enbart Facebooksidan "Visa konsten i Kolingsborg" har samlat nära 800 personer. En intressentgrupp har bildats med Sjöhistoriska museet, Arbetets museum, Konsthall Magasin III, Svenska Hamnarbetarförbundet och ett stort företag i transportbranschen, som erbjudit förvaringsplats i väntan på en slutgiltig placering.

Många hade hoppats på att konsten efter förvaring skulle finna en plats i det framtida "Nya Slussen".

-Det är obegripligt att Socialdemokraterna agerar så fullständigt idiotiskt, när det gäller arbetarkonst och dessa verk som blivit så populära. Konsten i Kolingsborg är unik och beskriver både Stockholms och hamnarbetets historia, säger Jan Ohlin, sammankallande för Callenberggruppen.

För mer information:

Jan Ohlin
jan.ohlin@gmail.com
070-397 66 02

* Callenberggruppen:

Bengt O H Johansson Professor emeritus, arkitekturhistoriker
Anders Björklund Professor emeritus, fd chef Sjöhistoriska museet och Etnografiska museet
Leif Bolter Tf preses Konstakademien
Susanna Slöör Ständig sekreterare Konstakademien
Margareta Ståhl Specialist på arbetarkonst, f d Arbetarrörelsens arkiv
Helena Friman Kulturhistoriker
Fredrik von Feilitzen Samfundet S:t Erik, Skönhetsrådet
Marika Bogren Konstvetare
Eva Eriksson Arkitekturhistoriker
Lena Kallenberg Författare, systerdotter till Ingemar Callenberg
Jan av Geijerstam Ordförande Svenska Industriminnesföreningen
Jan Ohlin Utställningsproducent, frilansjournalist, sammankallande