Industrisamhällets landskap
– kulturarv, miljö och hållbarhet

Slutgiltig inbjudan/program nu uppe för industriarvskonferensen
om industriarv och naturmiljö 14-15 oktober.


Svenska industriminnesföreningen, ArbetSam, Arbetets museum och Regionmuseet bjuder in till konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet. Två intensiva dagar ägnas intressekonflikter och möjligheter till samverkan mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen. Fokus ligger på saneringen av förorenade miljöer och vattenverksamheter.


Plats: Regionmuseet Kristianstad.
Tid
: 14-15 oktober 2015. 

Klicka här för programmet.

OBS. Anmälningsformuläret till industriarvskonferensen om industriarv och naturmiljö 14-15 oktober är nu stängt. Förfrågningar om efteranmälningar hänvisas till Jan af Geijerstam eller Lovisa A. Grentzelius, ArbetSam.

Konferensen kommer att dokumenteras på samma sätt som
konferensen Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning: nuläge och framtid hösten 2012. Klicka här för en utförlig dokumentation tillgänglig i digital form av den tidigare konferensen.

Kristianstad gasverk 01
Förorenade miljöer. Gasverket i Kristianstad 2010. Vem värnar det industrihistoriska minnet när industriarvet saneras. Foto: Bert Leandersson.

Ugerups mölla mindre
Vattenverksamheter. Ugerups mölla, Vramsån söder om Kristianstad. Biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet – hot mot vattnets kulturhistoriska miljöer? Foto: Jakob Marktorp.