Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nu i tryck

Nu finns boken från konferensen ”Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid” (11-12 oktober 2012) tillgänglig i tryck. Sedan 2013 har konferensrapporten funnits som en pdf-fil som varit mycket efterfrågad. Nu kan rapporten såleds även beställas i tryckt form, genom så kallad print on demand. Utgåvan är något reviderad när det gäller layouten, men innehållet är identiskt med den ursprungliga dokumentationen. Boken är på 148 sidor och kostar 95 kronor. Beställ direkt på SIM:s bokhandel.

Konferensens mål var att analysera läget inom industriarvsfältet och att teckna möjliga och önskvärda framtider: Vem bryr sig om industriarvet? Vilken status har industriarvsfrågor idag? Hur har vi kommit hit och varför? Vilka är de möjliga och önskvärda framtiderna för industriarvsfältet? Bland talarna återfanns representanter för en rad av de viktigaste aktörerna inom området. Dokumentationen återger presentationerna vid konferensen.

Konferensen var uppdelad i fem huvudsessioner:
• Lever Norrköpings industrilandskap?”
• Demokratin och makten över industriarvet – de kulturpolitiska målen och sedan?
• Kontext och helhet
• Lokalt, regionalt, centralt – industriarvets förvaltning
• Industriarvsbruk – minnen, föremål, byggnader, maskiner och arkivalier