Industriarvstema på Byggnadsvårdskonvent

Byggnadsvårdens konvent 2015 genomförs under tre fullmatade dagar, 30 september - 2 oktober, i Mariestad.

Förmiddagen torsdagen den 1 oktober ägnas ett speciellt industriarvstema. Lisa Brunnström från Chalmers/arkitektur föreläser om Fabriksarkitekter coh Farbriksbyggnadens framtida användning. Bebyggelseantikvarien och arkeologen Anna Lindgren från Trafikverkets museer om Industridokumentation och Torsten Nilsson från Arbetets museum om Industriarvet innanför fasaderna.

Även i övrigt omfattar konventet mycket nyttigt som kan vara av stor nytta i arbetet med industrihistoriska miljöer, exempelvis kring byggnadsvårdstekniker, material, förvaltning, samhällsplanering och klimat och hållbarhet.

Läs mer här: Dacapo Mariestad, Byggnadsvårdens konvent 2015.