Hög tid att anmäla sig till Byggnadsvårdsföreningens byggnadsvårdsläger

Traditionsenligt anordnar Byggnadsvårdsföreningen sju stycken  byggnadsvårdsläger. Alla berör genuina miljöer och leds av kunniga handledare. Ett par av dem rör även miljöer som kan beskrivas som industrihistoriska. Lägret på Florö i Fjällbacka skärgård, Bohuslän (7-17 juni) rör bl.a. en transformatorstation. Lägret i Knivsta, Uppland (28 juni-5 juli) rör Knivsta stationshus. Lägret i Bröttorp, Öland (23-29 augusti) rör Bröttorps kvarn.

Byggnadsvårdsläger