Gruvlopp i Sickla, Nacka 21 september 2014

Atlas Copcos gruva under Sickla köpkvarter öppnas för Sickla gruvlopp 21 september 2014.

Rakt under Sickla köpkvarter och Atlas Copcos kontor i Nacka kommun kontor slingrar sig sammanlagt 3 km underjordiska gångar som bildar Atlas Copcos gruva. Arbetet med att bygga gruvan påbörjades 1938 och tanken från början var att använda det underjordiska utrymmet som skyddsrum, men Atlas Copco såg möjligheten att använda gruvan till att testa sina produkter.

Berget i gruvan består av så kallad ”Stockholmsgranit”. Trots namnet består det mest av gnejs. Stockholmsgraniten är 30 procent hårdare än den granit som används i gatsten och mycket homogen vilket gör den optimalt för tester av borrutrustning.

Idag består gruvan av två nivåer; en 20- och en 40-meternivå. På 20-meternivån finns en utställning av Atlas Copco-produkter och en konferenssal där möten och föreläsningar. På 40-meternivån, som hittills hållits stängd för allmänheten, sker företagets produkttester.

Under sin 75-åriga historia har gruvan spelat en viktig roll för gruvindustrin. Det var t ex här under 1940-talet som den revolutionerande ”Svenska metoden” utvecklades, en produkt som möjliggjorde för en person att manövrera en borrmaskin.

Nere i gruvan finns inga mineraler eller malm att bryta, men för Atlas Copco spelar gruvan en mycket viktig roll i produktutveckling, kvalitetsprovning och testning av spräng- och borrmetoder.

Nu öppnas den för Sickla gruvlopp 21 september 2014 – ett terränglopp på 2,5 km.
Banan går i gruvans två nivåer. I början och slutet av gruvpartiet kommer det att vara brant lutning. Då det är hög luftfuktighet i gruvan kan underlaget vara halt. I gruvan har banan flera tvära svängar. Gruvan är upplyst, men det kommer att finnas partier där det kan vara lite mörkt. Alla deltagare får en hjälm som man också får behålla efter loppet.

Det finns 400 platser och startplatserna släpps onsdag 18 juni  på www.sicklaloppet.se.