Sveriges hembygdsförbund till Miljödepartementet om vattenverksamheter

I ett brev till Miljödepartementet 17 februari 2017 uttrycker Sveriges Hembygdsförbund allvarlig oro för att rika kulturmiljöer får allvarliga och bestående skador när dammar och andra vandringshinder rivs ut. En proposition om nya bestämmelser för vattenförvaltningen och vattenverksamheter väntas under våren. En central fråga är hur EU:s Vattendirektiv tillämpas i Sverige. Sveriges hembygdsförbund skriver: ”Sveriges hembygdsförbund anser det som orimligt att EU:s syften med vattendirektivet är att det ska slå sönder befintliga och värdefulla strukturer i landskapet, och att alla tiotusentals vattendrag i landet ska återställas till någon sorts naturligt flöde ända upp till deras källor. Vi befarar därför att den svenska vattenförvaltningen har övertolkat EU:s direktiv och att vattenvården utifrån det skapat en överambitiös tillämpning av svenska vattenförvaltningsbestämmelser när det gäller biologisk återställning av vattendrag, och där övertolkningen och verksamhetslogiken idag kan användas för att, enkelt uttryckt, köra över i princip vilket annat miljövärde som helst, förutom storskalig vattenkraft.”